Vietnamese Halloween Party

Vietnamese Halloween Party Venue:
When:
City:
Address:
BLVD22
Fri Oct 25 2013 9:00PM
Vancouver
750 Pacific Blvd
Type: Regular, Price:$20.00 Buy Your Ticket

Blvd22 xin trn trng gii thiu D Vi Ho Trang vo ngy 25/10 vi s gp mt ca cc ca s) Duong Quang, Kelly Nhan, Jacky Tang, Mandy Thai, Ser Enav DJ Toan D-Viet. Mong qu vi n ng h. 

!!!!!!!! t bit 2 gii thng cho ngi c costume p nht v ngi c costume sexy nht. !!!!!!!!!!!!

Blvd22 Club Present: Halloween Party 
Location: 750 Pacific Blvd
Ticket: $20
Time: 9:30pm – 3am 25/10/2013

MUST BE 19+

Tags: , ,

One Response to Vietnamese Halloween Party

  1. Tarnia Loewen on September 13, 2014 at 145AM

    Một cửa hàng Halloween mới – Halloween Alley đã mở ra ở bờ biển phía Bắc của Vancouver. Chúng tôi muốn gửi vào sự kiện của bạn đề cập đến mà chúng tôi có phong cách trang trí , trang phục, tạo nên và nhiều hơn nữa , có thể chúng ta ? Bạn được chào đón để đi vào và kiểm tra các lựa chọn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*